Miesięczne archiwum dla grudzień, 2016

Czytanie prozy Henryka Sienkiewicz cz...

Tegoroczny konkurs recytatorski upłynął pod znakiem zmagań z prozą Henryka Sienkiewicza i poezją patriotyczną. Wybór tekstów nie był przypadkowy. Rok Sienkiewicza zainspirował recytatorów do wyboru najbardziej znanych fragmentów trylogii , „Krzyżaków”, i opowiadań. Niektórzy uczniowie czytali tekst, inni recytowali. Drugą grupę uczestników ko [...]

Uczniowie ZSCHiE na VIII Festiwalu Fi...

Twórcy Festiwalu zaprosili widzów od 28 września do 1 października br. roku i na prawdziwą podróż po polskiej historii współczesnej. Ideą Festiwalu jest przypomnienie – w niekonwencjonalny sposób – sylwetek i dziedzictwa tych, którzy nigdy nie zaakceptowali sowieckiej okupacji Polski oraz pokazanie roli podziemia i opozycji demokr [...]