Czytanie prozy Henryka Sienkiewicz czyli szkolny konkurs recytatorski po raz kolejny

Tegoroczny konkurs recytatorski upłynął pod znakiem zmagań z prozą Henryka Sienkiewicza

i poezją patriotyczną. Wybór tekstów nie był przypadkowy. Rok Sienkiewicza zainspirował

recytatorów do wyboru najbardziej znanych fragmentów trylogii , „Krzyżaków”, i opowiadań.

Niektórzy uczniowie czytali tekst, inni recytowali.

Drugą grupę uczestników konkursu stanowili deklamatorzy poezji patriotycznej.

Prezentowano różne wiersze : klasyczne i współczesne. Piękne interpretacje zachwyciły

słuchaczy, a nawet zaskoczyły samych recytatorów. Brawurowe wykonanie „Pieśni o fladze”

przez Jacka Sorna z klasy II bi spotkało się z owacją widowni. Drugie i trzecie miejsce zajęli

Michał Szyjkowski z klasy I e oraz Piotr Siekiera z klasy II bi. Wyróżnienia otrzymali : Oskar

Sasinowski (I a), Sebastian Włodarczyk (II ai) oraz Marek Hening (III a).

Biblioteka szkolna z okazji konkursu przygotowała w czytelni wystawkę na temat twórczości

Henryka Sienkiewicza.