Kącik maturzysty

MATURA 2017

wsip.pl/nowa-matura

Język polski | Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Teksty kultury

 

ZAKRES PODSTAWOWY

 

 

Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja

literacka lub spektakl teatralny);

* Bogurodzica; Lament świętokrzyski;

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny

(inne niż w gimnazjum) i psalm;

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;

William Szekspir Makbet lub Hamlet;

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne

wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów

część III, *Pan Tadeusz;

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;

Bolesław Prus *Lalka;

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np.

Zbrodnia i kara, Łagodna;

Joseph Conrad Jądro ciemności;

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,

Leopold Staff – wybrane wiersze;

Stanisław Wyspiański * Wesele;

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom

I – Jesień);

Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie

bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub

Przedwiośnie);

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń,

Julian Przyboś, Józef Czechowicz,

Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane

wiersze;

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz,

Czesław Miłosz, Wisława Szymborska,

Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam

Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane

wiersze;

Miron Białoszewski – wybrane utwory;

wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury

polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza,

Sławomira Mrożka lub Tadeusza

Różewicza);

wybrana powieść polska z XX lub XXI w.

(np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka,

Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza

Droga donikąd, Stanisława Lema

Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria,

Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków

miłosnych);

wybrana powieść światowa z XX lub XXI w.

(np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa

Dżuma, George’a Orwella Rok 1984, Isaaca

Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina,

Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności,

Umberto Eco Imię róży)

wybór mitów;

Dzieje Tristana i Izoldy;

Miguel Cervantes Don Kichote;

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub

Monachomachia;

Adam Mickiewicz Dziady część IV;

Juliusz Słowacki Kordian;

Witold Gombrowicz * Ferdydurke;

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu

Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem

Bogiem;

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni

nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy

św. Jana).

Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów

(np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja

Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa

Zanussiego);

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca

1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa

(Piłsudskiego)

– nagranie telewizyjne.

 

ZAKRES ROZSZERZONY

 

Teksty określone dla zakresu podstawowego,

a ponadto:

Horacy – wybrane liryki;

Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);

poezja barokowa (np. Daniel Naborowski,

Jan Andrzej Morsztyn);

wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;

Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy;

Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia;

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska

(np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot,

Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert

Pani Bovary);

Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;

Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie

Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;

wybrana powieść lub zbiór opowiadań

z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej,

Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej,

Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana

Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza,

Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema,

Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego,

Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana

Chwina, Pawła Huellego);

wybrana powieść (lub zbiory opowiadań)

dwudziestowiecznych autorów z literatury

światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna,

Vladimira Nabokova, Alberta Camusa,

Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka,

Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza,

Gunthera Grassa, Umberto Eco, Milana

Kundery);

wybrane wiersze dwudziestowiecznych

poetów polskich (innych niż wymienieni na

poziomie podstawowym).

teksty określone dla zakresu podstawowego,

a ponadto:

wybrany esej Mieczysława Jastruna lub

Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze

lektury dzieł z innych epok).

Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów

(np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja

Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa

Zanussiego);

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca

1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa

(Piłsudskiego)

– nagranie telewizyjne.

jak dla zakresu podstawowego, a ponadto:

wybrane filmy z klasyki kinematografii

światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa

Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy,

Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);

spektakle teatralne (w tym Teatru TV) –

przynajmniej jeden w roku;

stała lektura gazety codziennej, tygodnika

opinii, miesięcznika i kwartalnika.