Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole jak co roku

odbyły się dwa konkursy: ortograficzny i poprawnej polszczyzny.

Do finału konkursu ortograficznego dostało się 22 uczniów. Spośród nich najlepsi to:

III miejsce – J. Drążek z kl. III ai i J. Łukasiewicz z III m; wyróżnienia: Patryk Sierżanowski

z II bi i Bartosz Dopke z I m.

Tytuł Mistrza Ortografii ZSCHiE zdobył Filip Skirtun z kl. II ai, zaś Wicemistrza –

Oskar Sybidło z kl. II bi.

W międzyszkolnym konkursie ortograficznym , zorganizowanym 19 kwietnia 2013

r. w ZSA-E , naszą szkołę reprezentowali : Oskar Sybidło, Patryk Sierżanowski oraz Bartosz

Dopke, który zajął III miejsce. GRATULACJE!!!

Konkurs poprawnej polszczyzny, jak co roku we wszystkich klasach II, odbył się 18

marca 2013 r. Spośród 114 uczestników do finału wybrano po dwóch najlepszych uczniów z

każdej klasy. Tytuł Mistrza Poprawnej Polszczyzny zdobył Szymon Knioch z kl. II m, zaś

Wicemistrza – Damian Gryciuk z II bi i Jakub Łukasiewicz z II ai.