Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole

Jak co roku w październiku biblioteka zorganizowała szkolny konkurs biblioteczny pod hasłem „Każdy uczeń – czytelnikiem” dla trzyosobowych zespołów uczniów z klas trzecich. Uczestnicy konkursu, m.in.: wyjaśniali znaczenie związków frazeologicznych związanych z książką, uzupełniali tytuły lub podtytuły lektur szkolnych i czasopism, łączyli bohaterów książek z ich tytułami i autorami                        i wykonywali inne zadania związane z książką, czytaniem i biblioteką.

I miejsce zajął zespół z klasy III k w składzie: Krzysztof Pojawa, Oskar Sasinowski            i Mateusz Studziński;  II miejsce – III ai; III miejsce – III e.

Gratulacje!

Wszyscy uczestnicy za aktywną pracę otrzymali słodycze                                                         oraz KARTĘ HONOROWEGO CZYTELNIKA, która upoważnia                                         do korzystania z dodatkowych przywilejów w bibliotece szkolnej.

 

Jednym z nich było ułożenie rebusu, którego rozwiązaniem byłby tytuł książki lub „wizytówki” z treścią ulubionej książki wg schematu:

1 linijka – 1 słowo     np.     Robinson                                        Odmieniec

2 linijka – 2 słowa           Kruzoe – podróżnik,                     bohaterowie książki:

3 linijka – 3 słowa             który pojawił się                  dziewczyna, chłopak, bernikla

4 linijka – 4 słowa           na wyspie samotny jak                  jak każdy z nas jest

5 linijka – 1 słowo                       palec                                     inny (ważny)

 

        Kamienie                                                               Kosmos                                            

       na szaniec                                                       Stephen Hawking                                 

historia trzech chłopaków                                   krótka historia czasu                               

walczących o wolność okupowanej            pojąć teorię względności Einsteina        

Polski                                                                              fizyka                                                                                                                                                                                                                                                                        III e                                                                      III m

 

 

           Podręcznik                                                                Marlow

         do matematyki                                                          nie wiedział

      najlepsza książka, z                                                     co się stanie

  którą możesz spędzić całą                                         jak wreszcie dotrze do

                 noc                                                                        Kurtza

III ai                                                                      III bi