Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Od października 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzyszkolnym

projekcie pod hasłem „Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym”, którego celem było

uczczenie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia

niepodległościowegostawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR

oraz wskazanie młodzieży wzorów niezłomnych postaw. Honorowy patronat nad tym

przedsięwzięciem objął Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

Konkurs realizowano w ośmiu kategoriach, różnorodnych pod względem formy. Były

to : wiedza o Żołnierzach Wyklętych, audycja radiowa, album, oracja, praca plastyczna,

prezentacja multimedialna, grafika komputerowa i esej.

Uczniowie ZSCHiE wzięli udział w następujących kategoriach konkursowych :

grafika komputerowa – 28 osób, prezentacja multimedialna – 23 osoby, prace plastyczne – 12

osób, wykonanie albumu – 1 osoba, wiedza o Żołnierzach Wyklętych – 30 osób.

Wykonano piękne prace i rzetelnie przygotowano się do części historycznej konkursu,

zgłębiając materiały dostępne w bibliotece. I nadszedł czas finału. Oto jego wyniki :

 1 miejsce (zespołowe) w kategorii Wiedza: Patryk Wojciechowski 1 ai, Marcin

Janikowski 3 a,  Krzysztof Wojciechowski 4 ai

 1 miejsce w kategorii  Prezentacja multimedialna: Szymon Sipiora 4a

 2 miejsce w kategorii  Prezentacja multimedialna: Oskar Sybidło 4 bi

 wyróżnienie w kategorii Prezentacja multimedialna: Michał Gieremek i Przemysław

Klamrowski 4 ai

 nagroda specjalna w kategorii Prezentacja multimedialna: Michał Bartkowiak 1 ai

 wyróżnienie w kategorii Prezentacja multimedialna: Mateusz  Rosenkranz 4 bi

 wyróżnienie w kategorii Grafika komputerowa: Kinga Lorbiecka 4 ai

 nagroda specjalna w kategorii Grafika komputerowa: Adrian Helak 4 bi

 nagroda publiczności w kategorii Grafika komputerowa: Mateusz Rosenkranz 4 bi

 3 miejsce w kategorii Album: Paweł Gęzikiewicz 1 el

Opiekunowie: p. Jolanta Maraś, p. Monika Ebertowska-Domańska, p. Helena Kowalska,

p. Marek Darul (zdjęcia prac plastycznych), p. Mirosława Szamotuło-Kądziela.

Wręczenie nagród nastąpiło 27 lutego na uroczystej gali w Zespole Szkół

Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni. Licznie przybyli goście wysłuchali i obejrzeli

nagrodzone prace ze wszystkich kategorii konkursowych. Najbardziej poruszające były:

oracja, audycja radiowa i prezentacja multimedialna.

Pamięć o heroicznej i tragicznej zarazem karcie wysiłku niepodległościowego naszych

przodków ożyła na moment w tych niezwykłych uczniowskich pracach. Fotorelacja w galerii.