Przygotowania do jubileuszu 65-lecia szkoły

Przygotowania do jubileuszu 65-lecia szkoły

Na początku przyszłego roku będziemy obchodzić 65-lecie powstania naszej szkoły.

Wszyscy uczestniczymy w przygotowaniach do tej uroczystości. Trwają prace redakcyjne nad

powstającą monografią ZSCHiE, do której część materiałów opracowują nauczycielki

bibliotekarki Mirosława Szamotuło-Kądziela i Bożena Pyza.