Wycieczka do Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Wycieczka do Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Klasa 3bi uczestniczyła w  lekcji archiwalnej w IPN.  W pierwszej części zajęć

uczniowie zwiedzili archiwum, poznając zasady jego działania i korzystania z dokumentów

oraz oglądając różnego rodzaju materiały źródłowe. Największym zainteresowaniem cieszyła

się teczka osobowa Lecha Wałęsy.

Część druga miała charakter warsztatowy – polegała na analizie wybranych

dokumentów dotyczących inwigilacji działacza „Solidarności”, Kazimierza Świtonia.

Lekcja w IPN pozwoliła uczniom poznać mechanizmy i metody działania aparatu

bezpieczeństwa w PRL.