Strona Główna

Motto:”Biblioteki chronią przeszłość i tworzą przyszłość”

Michael Gorman

Witamy na stronie Biblioteki Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni .

Znajdziecie tu wiadomości o pracy biblioteki i odsyłacze do różnych ciekawych i

pożytecznych informacji , ważnych dla ucznia szkoły średniej . Nasza książnica , tak

jak i szkoła , liczy ponad 65 lat . Do niedawna była to biblioteka tradycyjna , teraz –

jest to nowoczesny szkolny ośrodek informacji , udostępniający swym czytelnikom

gromadzone latami wartościowe zbiory w postaci tradycyjnej : książek i czasopism

oraz nowoczesne wydawnictwa multimedialne , a także umożliwiający dostęp do

internetu i zasobów jego bibliotek sieciowych .

Nowe rodzaje zbiorów sąsiadują z pieczołowicie przechowywanymi woluminami z

klasyki literatury polskiej i światowej , które służyły kolejnym pokoleniom uczniów

naszej szkoły. Do dzisiaj jest w obiegu czytelniczym książka z numerem inwentarza

1, wprowadzona do zbiorów w 1950 r. Są to „Ludzie bezdomni ” Stefana

Żeromskiego. Zakończyliśmy tworzenie komputerowej bazy danych i nasze katalogi

są dostępne za pośrednictwem internetu .